Ortomed software

PROGRAM DO ANALIZY CEFALOMETRYCZNEJ, PLANOWANIA LECZENIA ORAZ PREZENTACJI WYNIKÓW LECZENIA

Podstawowe własności programu:

Standardowe i dostosowane do klienta analizy boczne i przednie: ponad 40 analiz
Analiza łuku (modeli): Bolton oraz dyskrepancje długości łuku
Narzędzia poprawiające jakość zdjęcia takie jak jasność, kontrast czy zoom
Superimpozycja formularza cefalometrycznego na zdjęcie twarzy pacjenta
Wyrównanie formularza cefalometrycznego do płaszczyzny Frankfurckiej
VTO - prognoza wzrostu pacjenta
SVTO – wizualizacja leczenia chirurgicznego
Analiza cefalometryczna pozwalająca na precyzyjną diagnozę i stworzenie planu leczenia
Zaawansowane narzędzia MORPHING przedstawia zmiany profilu po przeprowadzonych zmianach na tkance twardej
Prezentacja raportu analizy, planu leczenia oraz wyników leczenia dla pacjenta