Super Elastic Intrusion


-stosowane na górę i na dół
-stosuje się w celu intruzji/ekstruzji odcinka przedniego ( siekacze)
-stosuje się celu intruzji/ekstruzji trzonowców
-mogą być stosowane, jako dodatkowe zakotwienie
-występują w dwóch długościach:
Krótka- do przypadków ekstrakcyjnych
Długa - do przypadków nieekstrakcyjnych